مهندسي ايمني آتش سازه‌اي

مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش

مقاوم سازی یک سازه در برابر آتش نیز مانند مقاوم سازی سازه در برابر هر بارگذاری دیگری در ابتدا نیازمند انجام تحلیل سازه در برابر آتش می باشد. با انجام تحلیل آتش بر روی سازه و مقایسه نتایج با معیارهای خمش و تغییر شکل و دمای بحرانی وضعیت تک تک اعضا و همچنین وضعیت کلی سازه در برابر آتش مشخص می شود. در ادامه طراح می تواند کاستی های سازه را بر طرف نماید.

مقاوم سازی یک سازه در برابر آتش نیز مانند مقاوم سازی سازه در برابر هر بارگذاری دیگری در ابتدا نیازمند انجام تحلیل سازه در برابر آتش می باشد. با انجام تحلیل آتش بر روی سازه و مقایسه نتایج با معیارهای خمش و تغییر شکل و دمای بحرانی وضعیت تک تک اعضا و همچنین وضعیت کلی سازه در برابر آتش مشخص می شود. در ادامه طراح می تواند کاستی های سازه را بر طرف نماید.
همانطور که در بخش طراحی سازه ها در برابر آتش نیز ذکر شد، در کشور ما با توجه به مغفول ماندن موضوع تحلیل و طراحی سازه ها در برابر آتش و صرفاً اکتفا کردن به روش های سنتی و منسوخ، بحث مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش نیز که متأثر از این مسئله بوده و چندان دقیق و به روز در جریان نمی باشد. به نظر می رسد همچنان این باور غلط در خصوص مسائل آتش-سازه وجود دارد که هر سازه ای را باید به طور کامل با استفاده از روش هایی مانند پوشش های ضدحریق در برابر آتش بهسازی یا مقاوم یازی نمود، این درحالی است که با انجام تحلیل حرارتی و تعیین وضعیت اعضای سازه از لحاظ خمش ، تغییر شکل و دمای بحرانی و مقایسه آن با معیارهای کنترلی طراحی اولاً بسیاری از اعضای از پیش طراحی شده (در بخش طراحی ثقلی و لرزه ای ) در این بخش نیز از کفایت لازم برخوردار خواهند بود و ثانیاَ اعضایی هم که دچار کاستی هستند بنابر قضاوت طراح و در نظر گرفتن هزینه مصرفی با تقویت سازه ای و یا پوشش های ضد حریق به حد مظلوب خواهند رسید. لذا مقاوم سازی براین اساس، چه از حاظ اقتصادی و چه از لحاظ علمی کاملاً نسبت به روش های سنتی ارجحیت دارد.


در ادامه می توانید مقالات و متون علمی مرتبط را که توسط هسته علمی گروه مهندسین داریان تهیه شده است، دانلود نمایید.

(با کلیک روی هر عنوان، مقاله مربوط به آن را دریافت نمایید).

آزمایش های ارزیابی سازه های آسیب دیده در آتش سوزی 

تعمیر و تخریب سازه های آسیب دیده در آتش سوزی

روش های محافظت از سازه های فولادی در برابر آتش

 مشخصات مصالح در دمای بالا - فولاد

 مشخصات مکانیکی فولاد در دمای بالا 

 مشخصات مصالح در دمای بالا - بتن

 مشخصات مصالح در دمای بالا - سایر مصالح

 ملاحظات طراحی سازه های بتنی در برابر آتش

 طراحی المان های غیرمتعارف در برابر آتش

عضویت در خبرنامه داریان