مهندسي انفجار

تحلیل سازه هادر برابر انفجار

عبارت تحلیل سازه ها تحت آتش به معنای پیش بینی رفتار سازه گرفتار آتش و ارزیابی ظرفیت باربری اعضای سازه ای ان در دماهای بالا می باشد. با تعیین دمای بحرانی اعضا (دمایی که گسیختگی در عضو ایجاد می شود) می توان ظرفیت باربری ان اعضا مشخص می شوند. به طور کلی، تحلیل آتش به روش های مختلف مقاومت یک عضو در برابر اتش را تعیین می کند

عبارت تحلیل سازه ها تحت آتش به معنای پیش بینی رفتار سازه گرفتار آتش و ارزیابی ظرفیت باربری اعضای سازه ای ان در دماهای بالا می باشد. با تعیین دمای بحرانی اعضا (دمایی که گسیختگی در عضو ایجاد می شود) می توان ظرفیت باربری ان اعضا مشخص می شوند.
به طور کلی، تحلیل آتش به روش های مختلف مقاومت یک عضو در برابر اتش را تعیین می کند که این روش ها شامل : محاسبات ساده،آزمایش های مقاومت در برابرآتش و تحلیل عددی می باشند . شیوه تحلیل آتش برای یک عضو منفرد می تواند تنها یک محاسبه ساده یا آزمایش مقاومت در برابر آتش در مقیاس کوچک باشد. چنین تحلیلی در عین حالی که از لحاظ هزینه و تلاش محاسباتی مقرون به صرفه است دارای دقت کافی نیز می باشد.ولیکن برای یک سازه بزرگ مقیاس، کشف و بررسی رفتار سازه تحت آتش سوزی با استفاده از چنین متدهایی ، غیرممکن، نا کارآمد و یا نادرست است. لذا روش تحلیل عددی آتش، در چنین مواردی مفید و موثر می باشد. تحلیل آتش ارائه شده مبتنی بر تحلیل عددی آتش می باشد، در این روش با استفاده از روش المان محدود و حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی حاکم بر سازه در شرایط حرارتی رفتار ان سازه در حرارت بالا مشخص شده است.


در ادامه می توانید مقالات و متون علمی مرتبط را که توسط هسته علمی گروه مهندسین داریان تهیه شده است، دانلود نمایید.

(با کلیک روی هر عنوان، مقاله مربوط به آن را دریافت نمایید).

 مشخصات مصالح در دمای بالا - بتن 

 مشخصات مصالح در دمای بالا - فولاد

 مشخصات مصالح در دمای بالا - سایر مصالح 

عضویت در خبرنامه داریان